درباره سایت

در میان قبایل ناتال در شمال آفریقای جنوبی عبارتی است به نام سوبونا به این معنا که” من شما را می‌بینم” اگر شما عضو قبیله باشید.

سپس در پاسخ میگویید “من اینجا هستم”.

ترتیب این عبارت مهم است به این معنا که تا زمانی که شما مرا ندیده‌اید من وجود ندارم، بنابراین وقتی مرا می‌بینید قدم به عرصه وجود می‌گذارم .

در اینجا تلاش میکنیم توانایی بالقوه یکدیگر را با تمایل به دیدن جوهره یکدیگر بر انگیزیم.

بنابراین به طور رسمی از حضور شما قدردانی کرده و وررودتان را به این سایت خوش آمد میگوییم.

( ما شما را میبینیم و از بودن شما مسروریم )