گوگل با پافشاری در رسیدن به هدفش گوگل شد

همه ما خوب می‌دانیم که اگر بر محیط اطرافمان مسلط نشویم، محیط بر ما مسلط می‌شود و ما را به سمت مسیری که خودش دوست دارد میبرد، (قانون اول نیوتون میگوید جسمی که هیچ شتابی ندارد همواره مایل است به مسیر قبلی خودش ادامه دهد حال چه سکون باشد چه با سرعت اولیه ای که در اثر محیط بر او اعمال شده است)

سوالی که میتوانیم از خودمان بپرسیم سوخت این شتاب و حرکت دقیق برای تسلط در مسیر را چگونه پیدا کنیم؟

یکی از اولین راه‌ها تعیین هدف و مشخص کردن اقدامات موثر برای رسیدن به هدف است. اما میبینیم بسیار از مواقع بین اقدامات و اهدافمان گم میشویم و در نهایت سرخورده و گیج در مسیر زندگی راه می‌رویم.

چطور می‌شود جلوی تکرار این اتفاق را گرفت؟

گوگل خودش چطور توانسته از پس گیج خوردن در مسیر اهداف بر بیاید؟

تصمیم گرفتم از خود گوگل این سوال را بپرسم.

سال ها قبل از من سرگی و لاروف سازنده‌های گوگل هم با روش OKR گوگل را ساختند و همانطور که می بینید این موتور جستجو به یکی از بزرگترین بانک های اطلاعاتی تبدیل شده است.

OKR به چه معناست؟

OKR مخفف objective and key result است.

به این معنا که در هر کاری شما باید هدفتان را مشخص کنید و این هدف بایستی جواب این سوال را بدهد،

چرا ؟

جواب شما باید موثر و عملگرا باشد و دربرابر هرگونه تفکرات مزاحم از خودش محافظت کند. نکته مهم در تعیین هدف‌ها این است که هدف‌ها ما را به اقدامات جاه‌طلبانه‌تر راهنمایی کند و بتوانیم به سوال زیر جواب بدهیم:

چرا امروز از خواب بیدار شده‌ای ؟

در مرحله باید اقداماتی را مشخص کنید که سه ویژگی زیر را پوشش دهد:

  1.   مشخص و محدود به زمان
  2. واقع گرایانه
  3. با شاخص‌های مشخص قابل اندازه‌گیری باشد. (اگر عددی تعریف نکردید اقدامی هم تعریف نکردید)
  4.  توجه به مفهوم جامعه‌ی افراد همراه به عنوان سرمایه و منبع قابل استفاده
اخری به چه معناست؟

.هر کدام از کارکنان و مهندسان شرکت گوگل هدف‌ها و اقدامات عملی که هر هفته قصد انجام آن را دارند، ثبت می‌کنند. با این روش شرکت مطمئن می‌شود که همه افراد در یک مسیر با اولویت های شفاف و با ریتم یکنواخت حرکت میکند.

البته بهتر است بدانید که تنها شرکت گوگل از این شیوه استفاده نکرده و پیشنهاد دهنده آن Andy Grove مدیر اجرایی شرکت اینتل بوده است که هم اکنون این روش در بسیاری از شرکت‌ها سیلیکون ولی به کار میرود.

شما هم میتوانید شروع کنید.

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.