وقتی مرگ در میزند

نات: اسمت چیه ؟ مرگ: مرگ نات: شوخیه دیگه؛ دوربین مخفیه نه؟ مرگ: مگه امروز هالویینه ؟ نکنه امروز هالووینه ؟ نات: نه، ولی من واقعا امادگیش را ندارم..[۱] این چند روز که در توییتر مرگ و داستان‌های آشنایی با آن ترند شده، بخاطر همین شاید خواندن این نمایشنامه هم …

چگونه خودمان را تربیت کنیم ؟

در نوشته قبلینوشتم که ما برای اینکه از گذشته که آن را فانتزی کردیم دور بشویم و به واقعیتی که دوست داریم آن را بسازیم؛ نزدیک شویم، لازم است که خودمان را تربیت کنیم. اما درباره اینکه چطوری خودمان را تربیت کنیم خیلی توضیح ندادم. می‌خواهم با ذکر خاطره‌ای منظورم …