۲۹ اسفند روز ملی شدن نفت

شصت و چهار سال از یکی از تأثیرگذارترین تاریخ‌های ایران یعنی روز ملی شدن صنعت نفت می‌گذرد، تاریخی که هنوز هم پیرامون آن حواشی زیادی وجود دارد و یکی روزهایی است که در آن تغییر پارادیم اجتماعی صورت گرفته ولی متأسفانه هر از چند سال اطلاعاتی درست یا غلط درباره افراد درگیر در آن حادثه درز می‌کند که تا با آن اتفاقات و تاریخ کنونی را جهت بدهند.

به گمانم شنیدن سخنرانی کسی که خودش در بحبوحه آن روزها نقش ایفا کرده خالی از لطف نباشد، چراکه هم تصویری از آن روزها و کلماتی که باعث تهییج مردم در سخنرانی می‌شود را می‌شنویم وهم اینکه روند اتفاقات از دید خود مصدق بیان می‌شود.

به نظرم می‌رسد، مطالعه تاریخ تحلیلی و شنیدن گفتارهای مستند قدیمی ما را به سمتی ببرد که از تکرار مکررات نقص‌هایی که هر دفعه ما را به یک مقصد تکراری می‌رساند، جلوگیری‌ کند و شاید روزی برسد که جامعه ما نیز با انتخاب هایش، رشد پایداری برای خود رقم زند.

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.