تعادل

وقتی تنها دارایی ما یک الماس است

وقتی خشمگین هستیم، می‌خواهیم دیوار را خورد کنیم، به آسمان و زمین بد و بیراه بگوییم و بقیه را سرزنش کنیم. اما خشم دقیقا یک نشانه است. یک نشانه برای آنکه دست به عمل بزنیم. خانم جولیا کامرون در کتاب راه هنرمند می‌گوید: «این خشم است که به ما می‌گوید، نمی‌توانیم با شیوه قدیمی زندگیمان …