۲۹ اسفند روز ملی شدن نفت

شصت و چهار سال از یکی از تأثیرگذارترین تاریخ‌های ایران یعنی روز ملی شدن صنعت نفت می‌گذرد، تاریخی که هنوز هم پیرامون آن حواشی زیادی وجود دارد و یکی روزهایی است که در آن تغییر پارادیم اجتماعی صورت گرفته ولی متأسفانه هر از چند سال اطلاعاتی درست یا غلط درباره …

وقتی مرگ در میزند

نات: اسمت چیه ؟ مرگ: مرگ نات: شوخیه دیگه؛ دوربین مخفیه نه؟ مرگ: مگه امروز هالویینه ؟ نکنه امروز هالووینه ؟ نات: نه، ولی من واقعا امادگیش را ندارم..[۱] این چند روز که در توییتر مرگ و داستان‌های آشنایی با آن ترند شده، بخاطر همین شاید خواندن این نمایشنامه هم …

گذشته فانتزی

چند روز پیش که کنار دوستانم جمع شده بودیم؛ صحبتی شد که چقدر زندگی درگذشته باکیفیت‌تر، باارزش‌تر و با لذت بیشتری بوده و ما اکنون در دوره تاریخی با کیفیت کمتری به سر می‌بریم. وقتی صحبت می‌کردیم یاد کارتون عصر حجر افتادم، کارتونی که دغدغه‌های بیل یک انسان عصر حجری …