ملاقات با نویسنده محبوبتان چگونه است؟

روزی از پسرکی پرسیدند: چرا با اینکه پل محکم فولادی بر روی رودخانه‌تان ساخته شده از پل چوبی حرکت میکنی ؟ جواب داد : پدرم برآن بود. از پدرش پرسیدند گفت: جدم برآن بود. از جدش پرسیدند گفت:زمان ما دو پل چوبی بود که با هم کیلومتر ها فاصله داشتند؛ روزی یکی از پل‌ها ترک …

در قایق پارویی شما هم پارو میزنید؟

یکی از تاثیرگذارترین اتفاقات دوران کودکیم در کلاس پنچم ابتدایی پیش آمد. من به صورت کاملا اتفاقی مسئول کتابخانه مدرسه شدم. کتابخانه مدرسه ما در طبقه زیر زمین مدرسه بود که با نمازخانه مدرسه ادغام شده بود. بخاطر همین کتابخانه بزرگترین کلاس مدرسه بود که قفسه‌های پر از کتاب داشت و من ساعت ها از …